ตารางเดินรถ ไทยสงวนทัวร์ ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

เส้นทางรถทัวร์ไทยสงวนทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์  โดยมีเส้นทางหลักๆ จะเป็น รถทัวร์ กรุงเทพ ไป จังหวัดยโสธร อ.กุดชุม ธาตุพนม เลิงนกทา มุกดาหาร อำนาจเจริฐ .. ซึ่งสามาถดูข้อมูลเส้นทางดังต่อไปนี้

ตารางเดินรถ รถทัวร์ ไทยสงวนทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์มีดังนี้

 • สาย 86     กรุงเทพ – ยโสธร
 • สาย 928     กรุงเทพ –  อำนาจเจริญ
 • สาย 86  กรุงเทพ – กุดชุม
 • สาย 86     *กทม-ธาตุพนม(86)
 • สาย 86     *กทม-นิคมคำสร้อย(86)
 • สาย 928     *กทม-นิคมฯ(928)
 • สาย 86     *กทม-มุกฯ(86)
 • สาย 86     *กทม-เลิงฯ(86)
 • สาย 928     *กทม-เลิงฯ(928)
 • สาย 86VIP     *นิคมฯ-กทม.VIP
 • สาย 86     กทม-ธาตุพนม(86)
 • สาย 23     กทม-หนองคาย
 • สาย 928     กทม-อำนาจ-ธาตุพนม
 • สาย 928     กทม-อำนาจ-มุกฯ
 • สาย 86     กทม-เลิง(86)
 • สาย 928     กทม-เลิงใหม่(928)
 • สาย 86VIP     กุดชุม-กทม VIP
 • สาย 86     ธาตุพนม-กุดชุม-กทม
 • สาย 86 ขาล่อง     เลิงนกทาใหม่-กทม.
 • สาย 928     เลิงใหม่-กทม

เที่ยวรถมีทั้งไปกลับ สามารถจองตั๋วได้ที่เมนู # ค้นหาเที่ยวรถ หรือ จองตั๋ว – ที่นี่

{จองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เช็คด้านล่างเลยครับ }

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

มาดูตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์ ไทยสงวนทัวร์ ที่ทางแอดมินได้ลองค้นหาเที่ยวรถคร่าวๆ ในระบบออนไลน์มาเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับ

กรุงเทพ หมอชิต2  – บขส.ยโสธร

08:30 น. | กทม-ธาตุพนม(86) ไทยสงวนทัวร์ วีไอพี 32 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 483 บาท
19:00 น. | กทม-ธาตุพนม(86) ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 364 บาท
21:00 น. | กทม-เลิงใหม่(928) ไทยสงวนทัวร์ วีไอพี 32 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 483 บาท
21:15 น. | กทม-ธาตุพนม(86) ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 364 บาท

บขส.ยโสธร – กรุงเทพ หมอชิต2

10:55 น. | ธาตุพนม-กุดชุม-กทม ไทยสงวนทัวร์ วีไอพี 32 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 424 บาท
19:55 น. | ธาตุพนม-กุดชุม-กทม ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 364 บาท
21:00 น. | เลิงใหม่-กทม ไทยสงวนทัวร์ วีไอพี 32 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 424 19:00 บาท
22:10 น. | ธาตุพนม-กุดชุม-กทม ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 364 บาท

กรุงเทพ (หมอชิต2) – ธาตุพนม จ.นครพนม

08:30 น. | กทม-ธาตุพนม(86) ไทยสงวนทัวร์ วีไอพี 32 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 552 บาท
19:00 น. | กทม-ธาตุพนม(86) ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 473 บาท
21:15 น. | กทม-ธาตุพนม(86) ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 473 บาท

ธาตุพนม จ.นครพนม – กรุงเทพ หมอชิต 2

08:00 น. | ธาตุพนม-กุดชุม-กทม ไทยสงวนทัวร์ วีไอพี 32 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 552 บาท
17:00 น. | ธาตุพนม-กุดชุม-กทม ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 473 บาท
19:15 น. | ธาตุพนม-กุดชุม-กทม ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 473 บาท

กรุงเทพ – เลิงนกทาใหม่

08:30 น. | กทม-ธาตุพนม(86) ไทยสงวนทัวร์ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว.. 499 บาท
19:00 น. | กทม-ธาตุพนม(86) ไทยสงวนทัวร์ ป.1 … ราคาตั๋ว.. 425 บาท
21:00 น. | กทม-เลิงใหม่(928) ไทยสงวนทัวร์ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว.. 499 บาท
21:15 น. | กทม-ธาตุพนม(86) ไทยสงวนทัวร์ ป.1 … ราคาตั๋ว.. 425 บาท

กรุงเทพ – กุดชุม จ.ยโสธร

08:30 น. | กทม-ธาตุพนม(86) ไทยสงวนทัวร์ วีไอพี 32 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 499 บาท
19:00 น. | กทม-ธาตุพนม(86) ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 387 บาท
21:15 น. | กทม-ธาตุพนม(86) ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 387 บาท

กุดชุม จ.ยโสธร – กรุงเทพ หมอชิต2

10:30 น. | ธาตุพนม-กุดชุม-กทม ไทยสงวนทัวร์ วีไอพี 32 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 499 บาท
19:30 น. | ธาตุพนม-กุดชุม-กทม ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 387 บาท
21:45 น. | ธาตุพนม-กุดชุม-กทม ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 387 บาท

กรุงเทพ – มุกดาหาร

08:30 | กทม-ธาตุพนม(86) ไทยสงวนทัวร์ วีไอพี 32 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 552 บาท
19:00 | กทม-ธาตุพนม(86) ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 457 บาท
21:15 | กทม-ธาตุพนม(86) ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 457 บาท

มุกดาหาร – กรุงเทพ

09:00 น. | ธาตุพนม-กุดชุม-กทม ไทยสงวนทัวร์ วีไอพี 32 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 552 บาท
18:00 น. | ธาตุพนม-กุดชุม-กทม ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 461 บาท
20:15 น. | ธาตุพนม-กุดชุม-กทม ไทยสงวนทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋วประมาณ .. 461 บาท

เที่ยวรถอาจเปลี่นแปลงได้ เช็คที่เมนูค้นหาเที่ยวรถนะครับ แบบเรียลไทม์ เช็คได้ตลอด 24 ชม. หากต้องการจองตั๋วสามารถจองตั๋วออนไลน์ เลือกที่นั่งได้เอง ครับ จ่ายค่าตั๋วได้ที่ 7 หรือ บัตรเครดิต

จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่ (เมนูค้นหาเที่ยวรถ)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ต้องจ่ายเงินค่าตั๋วก่อนเวลาที่กำหนด นะครับ (ไม่งั้นรายการจองจะถูกยกเลิก)

จะจองตั๋วทำอย่างไร ??? >>> VDO ขั้นตอนการจองตั๋ว

จองตั๋วรถทัวร์ที่อาจสนใจ